|  
도움말

GoDaddy 도움말

Inventaarion hallinta

Tuoteinventaarion hallinta on tärkeää. Sen avulla voit hallita kustannuksia ja pitää asiakkaat tyytyväisinä pitämällä suosittuja tuotteita saatavilla. Verkkomyymälän inventaario-ominaisuus auttaa sinua pysymään ajan tasalla.

Huomautus: Tämä artikkeli käsittelee Verkkomyymälän itsenäistä versiota. Se ei sovellu GoCentral -versioon.

  1. Kirjaudu Tilinhallintaan.
  2. Napsauta Tuotteet-luettelossa Verkkomyymälä ja valitse sitten Hallitse sen tilin vieressä, jota haluat käyttää.
  3. Napsauta näytön yläosassa olevan Tuotteet-välilehden kohtaa Tuotteet.
  4. Napsauta Kaikki tuotteet -sivulla tuotetta, jonka inventaariomäärän haluat syöttää.
  5. Napsauta tuotteen välilehteä Inventory & Options (Inventaario ja vaihtoehdot) ja aseta Inventaario-valikossa vaihtoehto Track inventory (Seuraa inventaariota). (Oletuksena If quantity reaches zero (Jos määrä on nolla) -valikon asetus on Allow backorder (Salli jälkitoimitus).)
   Valitse Track inventory (Seuraa inventaariota)
  6. Huomautus: Allow backorder (Salli jälkitoimitus) -vaihtoehdon valinta mahdollistaa käyttäjälle tuotteen tilaamisen, vaikka sitä olisi saatavilla 0 kappaletta. Jos valitset Do not allow to order (Älä salli tilausta), verkkomyymälä lähettää hälytyksen, kun tuotetta on saatavilla alle 3 kappaletta, ja se estää asiakasta ostamasta tuotetta, kun sitä on saatavilla 0 kappaletta.

  7. Syötä Inventaario-kenttään tuotteen saatavilla oleva määrä.
  8. Jos tuotteesta on eri versioita, kuten eri kokoja tai värejä, napsauta Options (Vaihtoehdot) -osiossa kohtaa Create new option (Luo uusi vaihtoehto).
   Syötä määrä Inventaario-kohtaan ja napsauta Create Options (Luo vaihtoehtoja) -välilehteä

   Huomautus: Vaihtoehdon lisäämisen jälkeen voit luoda valintoja kullekin vaihtoehdolle. (Katso lisätietoja kohdasta Add product options.)

  9. Seuraa jonkin tuotteen ja sen vaihtoehtojen inventaariota napsauttamalla kohdan Advanced tracking (Tehostettu seuranta) -painiketta, jolloin sen tila vaihtuu tilasta Off tilaan On.
   Syötä määrä Inventaario-kohtaan ja napsauta Create Options (Luo vaihtoehtoja) -välilehteä

   Huomautus: Kun otat Advanced tracking (Tehostettu seuranta) -toiminnon käyttöön, Inventaario-pääkenttä lukitaan, koska kunkin sivun alaosan Options (Vaihtoehdot) -ruudukon valintojen määrät täytyy asettaa. Jos kytket Advanced tracking (Tehostettu seuranta) -toiminnon takaisin Off-tilaan, eri valintojen määräkenttiä ei enää näytetä ja voit asettaa vain kokonaismäärän ainoaan Inventaario-kenttään.
   Inventaario-kenttä lukittuna, jos tuotteella on vaihtoehtoja

  10. Jos otat tehostetun seurannan käyttöön, voit käyttää Options (Vaihtoehdot) -kohdan alla olevaa osiota kunkin vaihtoehdon kohtien Tuotenumero, Hinta, Tarjoushinta tai Määrä muokkaamiseen.
   Käytä Options (Vaihtoehdot) -kohdan alla olevaa osiota Tuotenumeron, Hinnan, Myyntihinnan tai Määrän muokkaamiseen.
  11. Jos et halua näyttää jotain tiettyä vaihtoehdon ja valinnan yhdistelmää kaupan julkisivulla, napsauta taulukon rivin lopussa olevaa miinusmerkkiä. Tehostettu seuranta ei poista kohdetta, vaan piilottaa sen kaupan julkisivulta. (Näytä piilotettu kohde uudelleen napsauttamalla vastapäivään kiertävää nuolta.)
   Napsauta miinusmerkkiä kohteen piilottamiseksi tai vastapäivään kiertävää nuolta sen näyttämiseksi uudelleen.

   Huomautus: Napsauttamalla taulukon alaosan kohtaa Hide removed items (Näytä poistetut kohteet) tai Show removed options (Näytä poistetut vaihtoehdot) voit piilottaa tai näyttää kaikki poistetut kohteet yhdellä napsautuksella. Jotta voit näyttää ne kaupan julkisivulla, sinun täytyy napsauttaa kutakin yksittäistä vastapäivään kiertävää nuolta.

  12. Kun olet tehnyt tuotteen asetukset loppuun, napsauta Tallenna.

  Seuraavat vaiheet


이 글이 도움되었나요?
피드백을 보내주셔서 감사합니다. 고객 서비스 담당자에게 문의하시려면 지원 전화 번호 또는 위의 채팅 옵션을 이용하시기 바랍니다.
도와드릴 수 있어 기쁩니다! 더 도와 드릴 것이 있나요?
그것 유감스럽습니다. 혼동이 되었던 사항 또는 솔루션이 고객님의 문제를 해결하지 못했던 원인을 알려주세요.